CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
– Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản
Thông tin tài khoản:
1. Tên tài khoản:    CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN NINH SỐ
Số tài khoản:
Mở tại:    Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Hưng Yên
2. Tên tài khoản: NGUYỄN NGỌC TUYÊN
Số tài khoản: 0918005858
Tại ngân hàng: MB.Bank – CN Hưng Yên